Detaljer
Datum:

juli 11

Tid:

05:00 e m - 10:00 e m

Välkommen till sommarens härliga logdans mitt på byn i Järvsö! Som vanligt två dagar före Hälsingehambon.
kl. 17 Nybörjarkurs i Hambo, ledare Anna Valsberg. Man behöver inte komma parvis. pris 50 :-
kl 19 Dans och musikcafé. Härliga Järvsö spelmanslag utgör grunden, gästgrupper kommer. pris 50.-
Hjärtligen Välkomna!