Studieförbunden

Studieförbunden är viktiga samarbetspartners till Slottehubben

Många av de kurser vi anordnar gör vi tillsammans med studieförbunden. Många av de kurser vi sprider med vår kurskalender anordnas av studieförbunden. De gör Ljusdals kommun rolig och intressant att leva i!

Men vad är ett studieförbund?

Studieförbunden berättar:

Vi är en del av det som vi kallar svensk folkbildning. Vi börjar med att reda ut vad folkbildning är, så kommer vi till vad ett studieförbund är sen.

Folkbildning är bildning för vuxna över 13 år.

Du räknas som vuxen när du är 13 år eller äldre. Folkbildningen kännetecknas av följande saker:

• Frivilligt att delta

Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och kulturprogram.

• Bildning har ett egenvärde

Inom folkbildningen behöver vi inte lära för något särskilt syfte. För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

• Lärande i gemenskap

Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för detta. En liten grupp som genom studier, samtal och samarbete bildar sig – och når de mål de själva har satt upp.

• Frihet

I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Friheten gäller även studieförbunden – som är självständiga organisationer med olika profil och inriktning.

• Stark anknytning till folkrörelserna

Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.

Ett Studieförbund är en organisation som pysslar med folkbildning.

Vi tillgängliggör folkbildning för människor runt om i hela landet. Vi är öppna för alla och hävdar alla människors lika värde – i ord och i handling. Studieförbunden utgår från att alla människor har kraft och förmåga att lära, utvecklas och ta ansvar. I studieförbunden ska alla känna sig välkomna – oavsett bakgrund eller aktuell livssituation.

Inom folkbildningen utövas demokrati i praktiken, genom att deltagarna tar ansvar för sina studier. Det demokratiska inslaget förstärks av att lärandet ofta relateras till deltagarnas samhällsengagemang och förmåga att kommunicera och uttrycka sina åsikter.

I Studieförbunden jobbar vi med bildning snarare än kunskap – där någon uttryckt sig som sådant att ”Bildning är det som finns kvar när jag glömt det jag lärt mig”. En bildad person brukar kännetecknas av en övergripande och förmåga att se helheter istället för sina stora ämneskunskaper.

/ABF, Bilda, Sisu, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan