Musikskolan

Inställd gruppundervisning

Generell information om Ljusdals kommuns åtgärder gällande Coronaviruset Covid-19 uppdateras löpande på ljusdal.se.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige- samt Socialmyndighetens uppmaning att vidta särskilda åtgärder för att skydda riskgrupper har Ljusdals kommuns krisledningsstab, i samråd med centrala samverkansgruppen, beslutat att gå upp i stabsläge. Mer information om detta finns på ljusdal.se. Detta är ingen reaktion på en pågående smittspridning i kommunen utan ska ses som ett verktyg för att effektivt kunna agera om och när situationen ändras.

Vi kommer med anledning av kommunen riktlinjer ställa in all gruppundervisning inom Musikskolan och EstradLjusdal till och med vårterminens slut. Detta beslut innebär att vår kursverksamhet inom EstradLjusdal såsom dans, rytmik, keramik, teater, scenografi, Fjärilseffekten samt Musikskolans orkester- och körverksamhet ställs in fram till sommarlovet. Musikskolans enskilda undervisning påverkas inte i nuläget. 

Vi har även beslutat ställa in samtliga av våra publika framträdanden.

Vi hoppas ni har förståelse för detta, ta hand om varandra! /Slottehubben, Ljusdals Kommun

Uppdaterat 2020-05-11

Utvecklas genom musik

Vår musikskola erbjuder barn och ungdomar i Ljusdals kommun en möjlighet att utvecklas genom musikutövande i olika former, både inom musikämnet och som personer. Vi ger växtkraft till unga sinnen.

Hos oss sker undervisningen i grupp eller individuellt. Du kan få din lektion under skoltid eller på eftermiddagen/kvällen på musikskolan. Vi följer vanliga skolans läsår och lovdagar.

Parallellt med instrumentundervisningen erbjuder vi även musikteori i grupp samt körsång.

Musikskolan i Ljusdal finns till för alla. Kontakta oss om du/ditt barn har särskilda behov så gör vi vårt allra bästa för att tillmötesgå dem.

Nya vänner, kunskaper och upplevelser väntar!

Avgifter

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på musikskolan.

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av musikskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Du loggar in till kommunens anmälningsportal med ditt Bank-ID.

Ljusdals kommuns anmälningsportal >>

Kösystemet

Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills att du fått en plats på musikskolan. Detta innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår. Du får stå i kö till ett instrument eller till sångundervisning, även om du vid ansökningstillfället inte har rätt ålder. Du kan stå i kö till fler än ett instrument. Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin. Om du tackar nej till erbjuden plats har du rätt att stå kvar i kön till och med nästa läsårsstart.

Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.
* Nyanmälan av vuxenelever sker endast i mån av plats.

Frånvaro

Frånvaro som beror på dig eller din skola (t.ex. sjukdom, friluftsdagar, med mera) ersätts inte av musikskolan. Vid frånvaro ska alltid din lärare alternativt musikskolans expedition kontaktas.

Kontakt

Telefon: 0651 18201
Email: musikskolan@ljusdal.se

Besöksadress: Verkstadsskolevägen 34, Ljusdal