Existentiell hälsa i praktiken
Ditt förhållningssätt till det som händer i livet avgör hur du hanterar motgångar och möter utmaningar. Ett konstruktivt förhållningssätt ökar din förmåga att hantera motgångar, ger dig kraft att anta utmaningar och mod att utforska de möjligheter du möter i livet. Ett sådant förhållningssätt påverkar din existentiella hälsa samt upplevelsen av den fysiska och mentala hälsan.
Samtalskortleken ”Frön till livsmod och livsglädje” – gröna samtalskort om existentiell hälsa – är även den är inspirerad WHO:s åtta dimensioner av existentiell hälsa. Samtalskortleken börjar med en introduktion i ämnet och sedan följer åtta kort med aspekter av existentiell hälsa. Aspekterna beskrivs utifrån ett grönt tema, där livet i naturen/trädgården förklarar dimensionernas innebörd.

Ålder, förkunskaper, ledare, deltagare

Ålder: –
Förkunskaper: –
Kursledare: Kristina Löfström
Antal deltagare: 7

Kostnad, tid, plats, gånger

Kostnad: 2200 kr, kursmaterial 200 kr.
När: Tisdag 19 februari 13:00 – 14:30
Plats: Ljusdal
Gånger: 8 tillfällen

Föranmälan krävs

Anmäl dig via Studieförbundet Vuxenskolan >>

Information och frågor

Studieförbundet Vuxenskolan >>

Arrangeras av:

Studieförbundet Vuxenskolan