Musik, sång och Dans. Lär dig musik med hela kroppen!

Tillsammans, barn och föräldrar, skapar vi lustfyllda musikäventyr som uppmanar till kreativa upptåg med samtliga sinnen på spänn. Med sång, rytm och rörelse ser, hör och berör vi varandra. Vi lär oss allt ifrån notvärden till färdiga koreografier.

Rytmikundervisningen sker i grupp tillsammans barn och föräldrar. Se det som en stund där ni kan ta paus från era hemmarelationer och umgås på lika villkor i en stimulerande miljö.

Ni får möta olika musikstilar, träna koordination, koncentration, sång, och rytmkänsla.

Lärare: Karin Westberg

ÅLDERSINDELNING & GRUPPER

Är man på en högre/lägre nivå än resten av gruppen kan man byta i samråd med ledaren.
Fortsättningskurserna är för de som dansat under hösten och vill dansa mer och leka mindre. Självklart kan man stanna kvar i nybörjargruppen om man känner att man vill.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

slottehubben@ljusdal.se (eller 0651-185 37)

ANGE I ANMÄLAN

1. Namn, efternamn och födelseår på dansaren.
2. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare. (namn, telefonnummer, mejl och adress). Vi bahandlar personuppgifter enligt GDPR.
3. Vilken kurs det gäller

KOSTNAD

500 kr per termin
Har du inte dansat tidigare erbjuder vi ett prova-på tillfälle. Anmäl dig eller ditt barn som vanligt till kursen men tänk på att avanmäla dig eller ditt barn om hen inte vill fortsätta. Använd
slottehubben@ljusdal.se för anmälan och avanmälan.