Detaljer
Datum:

16 juli 2019

Tid:

18:00 - 19:00

Eventkategori:

Los - Hamra

Eventtaggar:

Övrigt

Plats

Loosgufvan

Los

Musikandakt med kvällskaffe i receptionen vid Loosgrufvan
Kontakt: Los-Hamra församling 0651-76 18 58, 76 18 68