Om oss

Vad är Slottehubben?

Välkommen! Slottehubben är Ljusdals kommuns verksamhetscenter för kultur och fritid. Här finns Ljusdals Musikskola och EstradLjusdal (musik, dans, drama, konst, litteratur och foto/film för unga upp till 25 år).

Vi agerar möjliggörare för invånare, föreningar, studieförbund och andra aktörer i hela kommunen. Vi verkar för att alla som bor i Ljusdals kommun ska ha möjlighet att utvecklas och ha roligt, genom hela livet. Detta görs bland annat via vår kurskalender och eventkalender med aktuella aktiviteter i Ljusdals kommun.

Slottehubben delar lokaler med Slottegymnasiet och vår informationsdisk är bemannad mån-tor kl 8-21 samt fre kl 8-15.30. Här kan du köpa gymkort, boka lokaler, få föreningsstöd eller höra av dig om frågor kring kurser och workshops.I samma byggnad finns även Slottescenen som kan bokas inför stora event, samt Motionscentralen med bland annat gym, danssal, skyttelokaler och kampsportslokaler.

Du når informationsdisken på tele 0651 185 37 eller email slottehubben@ljusdal.se.

Lite mer detaljerat

Slottehubben blev 1 januari 2018 en permanent kommunal enhet som innehåller tre delar - den kommunala musikskolan, vår variant på kulturskola och en informations- och administrationsdel.

Musikskolan har under de senaste åren satsat på både bredd och spets. Sedan 2013 är det möjligt att ta en internationell musikexamen - ABRSM som elev. Kommunala musikskolan har ett mångårigt internationellt utbyte med musikkonservatoriet i Poznań, Polen. 13 musiklärare gör jobbet.

EstradLjusdal är Ljusdals kommuns variant på kulturskola. Här får unga 0-25 år (oftast gratis) möjlighet att gå kurser och delta i workshops i musik, dans, drama, foto, film och konst. Under våren 2017 hade Slottehubben 150 deltagare i dansundervisningen på tre orter - Ljusdal, Järvsö och Färila. Aktiviteterna arrangeras tillsammans med verksamma studieförbund och andra aktörer.

Slottehubbens kommunikatörer arbetar även med information och med att marknadsföra de aktiviter som anordnas, ge föreningarna lyftkraft och stöd till gymnasieskolan. Stödet består av marknadsföringshjälp och bemanning av informationsdisken.

Namnet då?

Vi verkar i hela kommunen men Slottehubbens infodisk ligger på Slotteområdet i Ljusdal = Slotte.

Kommunen är dessutom geografiskt stor med en befolkning utspridd på flera centralorter. Slottehubben fungerar som en hubb i dess rätta bemärkelse och sprider verksamhet till de platser där folk bor = hubben.