Musik har en självklar plats i våra liv.  I över femtio år har vi på musikskolan brunnit för att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas genom musikutövande i olika former. Vi ger växtkraft till unga sinnen!

Hos oss sker undervisningen i grupp eller individuellt. Du kan få din lektion under skoltid eller på eftermiddagen/kvällen på musikskolan. Viss undervisning sker enbart i musikskolans lokaler. Vi följer vanliga skolans läsår och lovdagar.

Ladda hem pdf-versionen av vår broschyr

Tillsammans

Spelar du något stråk- eller blåsinstrument ingår det att börja i någon av våra ensembler när du blivit varm i kläderna. Om du får frågan att delta i en orkester hoppas vi att du tar chansen. Parallellt med instrumentundervisningen erbjuder vi även musikteori i grupp samt körsång. Nya vänner, kunskaper och upplevelser väntar!
För mer information om undervisningen, se våra undervisningsplaner på ljusdal.se/musikskola.

Anmälan och kösystem

Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills du har fått en plats hos oss. Det innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår.
Du kan stå i kö till ett eller två instrument. Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin. Om du tackar nej till erbjuden plats har du rätt att stå kvar i kön till och med starten på nästa läsår.
Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.
När du blir antagen till musikskolan kontaktas du av din lärare i samband med terminsstart.

Sagt om musikskolan i Ljusdal.

Ladda hem pdf-versionen av vår broschyr