Musikskolan

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar i Ljusdals kommun en möjlighet att utvecklas genom musikutövande i olika former, både inom musikämnet och som personer. Vi ger växtkraft till unga sinnen.

Hos oss sker undervisningen i grupp eller individuellt. Du kan få din lektion under skoltid eller på eftermiddagen/kvällen på musikskolan. Vi följer vanliga skolans läsår och lovdagar. Du kan för närvarande välja mellan cello, trumpet, trombon, bariton, blockflöjt, tvärflöjt, saxofon, klarinett och fagott.

Parallellt med instrumentundervisningen erbjuder vi även musikteori i grupp samt körsång. Nya vänner, kunskaper och upplevelser väntar!

 

Kö efter anmälningsdatum

Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills du har fått en plats hos oss. Det innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår. Du kan stå i kö till ett eller två instrument. Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin. Om du tackar nej till erbjuden plats har du rätt att stå kvar i kön till och med starten på nästa läsår.

Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.

När du blir antagen till musikskolan kontaktas du av din lärare i samband med terminsstart.

 

Anmäl alltid frånvaro

Vid frånvaro som beror på dig eller din skola (till exempel vid sjukdom, friluftsdagar etcetera) ska alltid din lärare på musikskolan alternativt musikskolans expedition kontaktas.

Telefon: 0651 18201
Email: musikskolan@ljusdal.se
Besöksadress: Verkstadsskolevägen 34, Ljusdal