Ledare: Thomina Brokmann Sundström
———
Anmälan & frågor:
slottehubben@ljusdal.se (eller 0651-185 37)
———
Ange i anmälan:
1. Namn, efternamn och födelseår på dansaren.
2. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare.
3. Vilken kurs det gäller
——–
Åldersindelning & Grupper
Är man på en högre/lägre nivå än resten av gruppen kan man byta i samråd med ledaren.
Fortsättningskurserna är för de som dansat under hösten och vill dansa mer och leka mindre. Självklart kan man stanna kvar i nybörjargruppen om man känner att man vill.
——
Kostnad
500 kr för 15 gånger
Vi har en prova-på-period på 3 gånger för de som inte dansat tidigare – vill man inte fortsätta efter tredje gången avanmäler man sig till slottehubben@ljusdal.se.
För fortsättningskurser gäller inte prova-på-upplägget, därför är det viktigt att avanmäla sig innan kursstart vid ev avhopp.
ÖVRIGT
Klasserna är preliminära och kan komma att slås ihop eller tas bort om intresset uteblir.