Om oss

Det här är Slottehubben

Slottehubben är Ljusdals kommuns verksamhetscenter för kultur och fritid. Här finns Ljusdals Musikskola och EstradLjusdal (musik, dans, drama, konst, litteratur och foto/film för unga upp till 25 år). Vi agerar möjliggörare för invånare, föreningar, studieförbund och andra aktörer i hela kommunen. Vi verkar för att alla som bor i Ljusdal ska ha möjlighet att utvecklas och ha roligt, genom hela livet.

Ljusdal hade tills nyligen inget kulturhus men en välutrustad gymnasieskola. Så varför spendera många miljoner på nybygge? Slottehubben delar därför lokaler med Slottegymnasiet och grovt förenklat får skolan ny skylt vid 16-tiden på eftermiddagarna och Slottegymnasiet blir kultur- och fritidscentret Slottehubben. Här finns datasalar och lärosalar, idrottsanläggningar, ett toppmodernt musikhus med studios och replokaler samt lokaler redan anpassade för olika typer av estetisk verksamhet. Vår informationsdisk är bemannad mån-fre kl 8-21. Här kan du köpa gymkort, boka lokaler,  eller höra av dig om frågor kring kurser och workshops. Du når informationsdisken på tele 0651 185 37 eller email slottehubben@ljusdal.se.

I samma byggnad finns även Slottescenen som kan bokas inför stora event, Miniaulan som är perfekt för mindre föredrag samt Motionscentralen med bland annat gym, danssal, skyttelokaler och kampsportslokaler. Motionscentralens öppettider är mån-fre 16-21 och lör 10-15. För att träna hos oss behöver du vara 15 år eller äldre och ha ett giltigt gymkort. Det köper du en trappa upp i vår infodisk.

Lite mer detaljerat

Slottehubben blev 1 januari 2018 en permanent kommunal enhet som innehåller tre delar - den kommunala musikskolan, EstradLjusdal och en informations- och administrationsdel.

Slottehubben MUSIKSKOLAN har under de senaste åren satsat på både bredd och spets. Sedan 2013 är det möjligt att ta en internationell musikexamen - ABRSM som elev. Kommunala musikskolan har ett mångårigt internationellt utbyte med musikkonservatoriet i Poznań, Polen. 13 musiklärare gör jobbet. 

Slottehubben ESTRADLJUSDAL är Ljusdals kommuns variant på kulturskola. Här får unga 0-25 år (oftast gratis) möjlighet att gå kurser och delta i workshops i musik, dans, drama, foto, film och konst. Under våren 2017 hade Slottehubben 150 deltagare i dansundervisningen på tre orter - Ljusdal, Järvsö och Färila. Aktiviteterna arrangeras tillsammans med verksamma studieförbund och andra aktörer.

Slottehubben INFORMATION arbetar med att marknadsföra de aktiviter som anordnas, ge föreningarna lyftkraft och stöd till gymnasieskolan. Stödet består av marknadsföringshjälp och bemanning av informationsdisken.

Namnet då?

Slottehubbens infodisk ligger på Slotteområdet i Ljusdal = Slotte
Kommunen är geografiskt stor med en befolkning utspridd på flera centralorter. Slottehubben fungerar som en hubb i dess rätta bemärkelse och sprida verksamhet till de platser där folk bor = hubben.

 

(WIKIPEDIA: Nätverkshubb eller nätnav är i generella ordalag en central nod i ett datornätverk. I nätverk är det en enhet som slår ihop ett antal olika segment till ett enda stort segment.)