Ni föreningar och engagerade personer är viktiga! 

Vi på Slottehubben är stolta och glada att få arbeta med att stötta er föreningar och engagerade medborgare. Alla aktiviteter och kurser som ni skapar gör att folk vill besöka och bo och arbeta i Ljusdals kommun. Barn och ungdomar får möjlighet att utveckla intressen och vuxna får en meningsfull fritid och lär sig nya saker. Ni tar ett solidariskt ansvar och människor som inte skulle mötas annars, lär känna varandra. Ni är viktiga.

Föreningsservice – vi provar oss fram

Vi vet åt vilket håll vi ska. Vi vill göra det enklare för er, men vi vet inte idag exakt hur vi ska arbeta och exakt vilka tjänster vi kommer att erbjuda.

Just nu undersöker vi vad som behövs och fungerar genom att prova. Slottehubben har ett långsiktig mål för vår kommun.  Det ska vara lätt och roligt att vara engagerad genom hela livet.

Berätta vad ni tycker

Vi bokar aktivt möten med er, men vi hinner inte alla på en gång. Och vi vill ha återkoppling. Berätta vad ni tycker när vi träffas eller ring eller mejla oss.

Lars Gustavsson
lars.gustavsson@ljusdal.se
070 – 229 55 44